Declarație de urgență a Institutului Român pentru Pace pe tema Războiului în Europa și Apelului Imediat pentru Pace 

Situația actuală umanitară și de securitate în Europa și contextul Ucraina – Rusia – UE – SUA – NATO 

 

“Războiul a izbucnit în Europa. Aceasta este cea mai mare criză de pace și securitate regională din Europa din ultimii 50 de ani. Trebuie să înțelegem gravitatea și urgența acestui moment și implicațiile sale pentru poporul Ucrainei, poporul Rusiei și toți cetățenii Europei și ai lumii. Guvernele, cetățenii, noi toți trebuie să recunoaștem pericolul a ceea ce se poate întâmpla dacă nu o oprim acum – și nu o împiedicăm să se agraveze. Nu putem permite violenței să continue sau să se amplifice. Devastarea umană, psihologică, economică și de mediu și costurile războiului sunt severe. Posibilitatea ca războiul să se intensifice și să se răspândească este reală. 

Am ajuns în această situație din cauza eșecurilor grave ale abordării noastre actuale privind pacea și securitatea în Europa. Nu putem permite amplificarea în continuare a războiului. Ceea ce avem nevoie acum nu sunt mai multe declarații combative, ci eforturi reale, eficiente și concertate din partea tuturor actorilor implicați, inclusiv a guvernelor și cetățenilor din întreaga Europă și la nivel internațional, Adunarea Generală a Națiunilor Unite și comunitatea internațională de pace, pentru a pune capăt războiului, a adresa situația umanitară imediată și a lucra pentru stabilitate, pace reală și durabilă pentru tot continentul European. ” 

Cerem încetarea imediată a incursiunii ruse în spațiul teritorial al Ucrainei, încetarea tuturor ostilităților și a focurilor armate de către toate părțile și la o conferință cuprinzătoare pentru pace și securitate în Europa pentru a aborda urgența acestei situații. Aceasta include retragerea completă a trupelor ruse și a forțelor afiliate pe teritoriul Rusiei și măsuri concertate din partea tuturor actorilor implicați pentru a demilitariza imediat zonele atacate și a detensiona conflictul. 

Facem apel la toate forțele implicate să refuze în mod activ să folosească sau să ia parte la violență, iar comandanții tuturor forțelor și unităților armate să refuze să ia parte la toate actele de agresiune militară și război. Facem apel la membri familiei, colegii, camarazii, prietenii și rudele lor să folosească toate mijloacele disponibile pentru a ajunge la soldați și toți combatanții și le cerem să înceteze imediat focul armat. Facem apel la cetățenii Rusiei, membri forțelor armate ruse, Duma, jurnaliștii ruși, liderii religioși, mamele, tații, tinerii și toate sectoarele societății să reziste în mod activ războiului și actelor de violență. Facem apel la statul rus să pună capăt războiuli și să folosească toate mijloacele pentru a comunica cu forțele ruse pentru a pune capăt imediat intervenției lor în Ucraina și a se întoarce pe teritoriul rus. Facem apel la poporul și guvernul Ucrainei și toate zonele afectate să implementeze imediat necooperarea totală și completă și rezistența nonviolentă ca mijloc cel mai eficient de a provoca colapsul intervenției armate și de a pune capăt războiului. Violența va alimenta și va fi folosită doar pentru a legitima violența ulterioară. Non-cooperarea și acțiunea nonviolentă sistematică și completă vor arăta ilegitimitatea violenței și vor fi mijlocul cel mai eficient de a pune capăt agresiunii armate actuale și ilegitime. Toate părțile trebuie să asigure siguranța și protecția tuturor civililor. Solicităm cetățenilor din întreaga lume să-și folosească toate punctele de contact pentru a ajunge la oamenii din Ucraina și Rusia și să-și arate sprijinul pentru a chema cele două forțe să se angajeze activ pentru a pune capăt conflictului. 

Ca o nevoie urgentă și imediată, solicităm asistență umanitară tuturor populațiilor afectate și tuturor părților și autorităților, formale și non-formale, pentru a asigura accesul umanitar nestingherit pentru Crucea Roșie și personalul medical pentru a oferi îngrijiri după cum este necesar. Acest lucru ar trebui făcut fără discriminare în ceea ce privește locul în care se află oamenii și pentru a se asigura că toate persoanele afectate de ascensiunea tensiunilor și a violenței primesc adăpost și sprijin umanitar imediat. În plus, îndemnăm ambele părți în conflict să respecte principiul distincției dintre obiectele civile și obiectivele militare, conform dreptului internațional umanitar. 

Solicităm intensificarea imediată a eforturilor diplomatice și cuprinzătoare pentru rezolvarea crizei. Facem apel, în primul rând, tuturor părților implicate să se dedice pentru a opri imediat violența și pentru a se angaja în măsuri diplomatice pentru rezolvarea conflictului. Solicităm simultan tuturor guvernelor să acționeze prin Rezoluția 377A „Unirea pentru pace” a Adunării Generale a Națiunilor Unite pentru a cere o încetare imediată a focului și trimiterea unui reprezentant special al ONU. Facem, de asemenea, apel la toate țările membre ale Uniunii Europene să se angajeze în mod proactiv pentru a realiza rezolvarea imediată și pașnică a conflictului. 

 Am fost aduși la situația actuală și din cauza nerespectării generale și a neimplementării Acordului de la Minsk de către toate părțile și a eșecului de a sprijini soluții practice și reale, inclusiv organizarea Forțelor Națiunilor Unite de menținere a păcii în zona conflictuală. De asemenea, această situație a fost creată și de abordarea „securității” în Europa din 1991, bazată pe extinderea alianțelor militare și utilizarea greșită a resurselor naționale pentru întreținerea și extinderea forțelor armate și a desfășurării de rachete în regiune. Solicităm o conferință cuprinzătoare pentru a revizui arhitectura de pace și securitate a Europei și pentru a lucra pentru un cadru inteligent de pace și securitate care să garanteze libertatea, securitatea și drepturile tuturor cetățenilor Europei. Acest lucru trebuie să implice măsuri concrete și practice pentru a sprijini demilitarizarea Europei, revenirea la acorduri cuprinzătoare de control al armelor de către toate părțile și sprijinirea Principiilor Acordului de la Helsinki. 

Pentru a sprijini încetarea imediată a ostilităților, încetarea violenței, furnizarea și coordonarea de asistență umanitară tuturor populațiilor afectate și măsuri cuprinzătoare pentru pace și securitate în Europa și la nivel internațional, facem apeluri suplimentare: 

  • Pentru ca guvernele să-și folosească pe deplin resursele și contactele diplomatice pentru a sprijini rezolvarea pașnică a conflictului, retragerea forțelor ruse, accesul imediat la ajutorul umanitar și crearea unei conferințe cuprinzătoare pentru pace și securitate în Europa.; 
  • Pentru cooperare nonviolentă imediată și cuprinzătoare și rezistență activă atât în interiorul Rusiei, cât și în Ucraina, ca mijloc eficient de a întâmpina și opri agresiunea armată; 
  • Pentru cetățeni, organizații civice, studenți, tineri, artiști și oameni din întreaga Europă, din Portugalia până în Rusia, să-și arate solidaritatea activă pentru poporul Ucrainei și pentru toate popoarele afectate și să se implice activ pentru a cere încetarea imediată a războiului. Organizați demonstrații și priveghii de sprijin în fața guvernelor dvs., Ambasadelor Ucrainei și Rusiei și folosiți toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție pentru a trimite mesaje de sprijin și ajutor umanitar practic oamenilor din regiune. Avem nevoie de o mișcare masivă de pace globală pentru a pune capăt războiului; 
  • Pentru guvernele și cetățenii din țările învecinate Ucrainei, inclusiv Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Moldova, pentru a asigura sprijin pentru toți cetățenii strămutați din cauza conflictului. Aceasta ar trebui să includă nevoile medicale, alimentare, de adăpost și toate nevoile umanitare, precum și asigurarea siguranței și a sprijinului psihologic; 
  • Pentru ca organizațiile de consolidare a păcii din Europa și din întreaga regiune să folosească întreaga experiență și amploarea expertizei lor pentru a se angaja cu guvernele și cu toate părțile afectate pentru a cere încetarea imediată a războiului și pentru a sprijini măsuri cuprinzătoare pe termen lung pentru a stabili pacea durabilă, siguranța și securitatea în regiune; 
  • Pentru demilitarizarea Regiunii Mării Negre și constituirea Regiunii Mării Negre ca „Zonă de pace și cooperare”; 
  • Sprijin solid pentru cooperarea interpersonală, schimbul cultural și cooperarea economică între poporul Ucrainei și toate celelalte țări, inclusiv Uniunea Europeană și Rusia; și ca integritatea teritorială a Ucrainei să fie susținută de toate părțile și țara să fie susținută ca zonă de pace și cooperare în Europa. 

Știm că nu toate părțile acestei declarații vor fi ușor de citit de către toți oamenii. Știm că, în mijlocul războiului, oamenii pot simți că violența este singurul mijloc pe care îl avem la dispoziție pentru a răspunde violenței. Credem că în acest moment, violența va aduce mai multă violență, devastare, distrugere și pierderi de vieți omenești. Solidaritatea totală este modalitatea prin care putem să răspundem, necooperarea cu violența și opoziție unită și completă față de intervenția armată, război și încercări de retrasare a granițelor prin forță. Credem că este responsabilitatea noastră, a tuturor, să punem capăt războiului, să sprijinim integritatea teritorială a Ucrainei și să garantăm siguranța și securitatea tuturor oamenilor din zonele afectate. Această declarație este tradusă în ucraineană, rusă, franceză, spaniolă, germană, engleză, maghiară și mai multe limbi. Puteți contribui la traducerea și distribuirea declarației în limba dvs. Vă rugăm să trimiteți copii ale traducerilor la [email protected]