ENG

SOCIAL RECOVERY CONFERENCE, KYIV - NOVEMBER 22,2023

Join the Kyiv Social Recovery Conference – bringing together all key sectors across government, national and international organisations, the United Nations and more to address critical needs and priorities for effective social recovery in Ukraine.

Addressing the social challenges caused by war requires the joint efforts of all key stakeholders, including government, local authorities, civil society organisations, and the international community. In the Kyiv Social Conference, leading experts, agencies and practitioners will come together to assess needs for social recovery in Ukraine and jointly identify priorities and lessons learned, and chart the way forward together. 

The Kyiv Social Recovery Conference will provide a platform for open and constructive dialogue bringing together key agencies, organisations, government institutions and donors to address:

  • an integrated approach to recovery: integrating physical and social recovery 

  • identifying lessons and priorities from agencies and organisations in the field 

  • planning forward for early recovery needs nationally and in most affected areas 

The Kyiv Social Recovery Conference will also address key areas including: strengthening and supporting local and national capacities for social recovery; enhancing coordination and effective cooperation; mapping social recovery needs in – Social and Public Services; Community Security; Youth Wellbeing; MHPSS; Community-Based Initiatives. 

The Conference will consolidate key recommendations and lessons learned. A Final Paper with input from participants will be compiled identifying key recommendations and proposals. 

To express interest in participating in the conference please:

Please share this announcement further with civic organisations, local and national institutions, international donors and partners, and all actors involved in social recovery in Ukraine! 

UKR

КОНФЕРЕНЦІЯ СОЦІАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ, КИЇВ - 22 ЛИСТОПАДА 2023 РОКУ

Запрошуємо взяти участь у Київській конференції соціального відновлення, яка об’єднає учасників з ключових секторів в уряді, національних і міжнародних організаціях, Організації Об’єднаних Націй та інших для вирішення критичних потреб і пріоритетів для ефективного соціального відновлення в Україні.

Подолання соціальних викликів, спричинених війною, потребує спільних зусиль усіх зацікавлених сторін, включаючи уряд, місцеву владу, організації громадянського суспільства та міжнародну спільноту. На Київській конференції соціального відновлення провідні агенції, експерти та практики зберуться разом, щоб оцінити потреби соціального відновлення в Україні, та спільно визначити пріоритети і здобуті уроки, а також намітити перспективи на майбутнє.

Київська конференція соціального відновлення створить платформу для відкритого та конструктивного діалогу, яка об’єднає ключові агентства, організації, державні установи та донорів для обговорення:

  • комплексного підходу до відновлення: інтеграції фізичного та соціального відновлення
  • досвіду і пріоритетів, визначених агентствами та організаціями на місцях
  • планування потреб раннього відновлення на національному рівні та в найбільш постраждалих регіонах

Київська конференція соціального відновлення також фокусуватиметься на таких ключових питаннях, як: зміцнення та підтримка місцевого і національного потенціалу соціального відновлення; посилення координації та ефективної співпраці; визначення потреб з соціального відновлення у сферах: соціальних і державних послуг; безпеки громад; добробуту молоді; психічного здоров’я та психосоціальної підтримки; громадських ініціатив.

Конференція об’єднає ключові рекомендації та досвід. Буде складено заключний документ із залученням учасників, у якому будуть визначені основні рекомендації та пропозиції.

Для вираження зацікавленості в участі у конференції просимо:

Будь ласка, поширте це оголошення серед громадських організацій, місцевих і національних інституцій, міжнародних донорів і партнерів, а також усіх учасників, залучених до соціального відновлення в Україні!